"Pijn is wat degene die pijn heeft, zegt dat het is. En het bestaat telkens als hij zegt dat het bestaat." 

We willen jou het gevoel van controle over je pijn teruggeven. Ook willen we jou toegang geven tot de kennis om je eigen pijn beter te begrijpen. Daarom maken wij samen met patiënten RelieVR: een op wetenschappelijke kennis gebaseerde tool die je kunt gebruiken voor jouw pijn. Thuis, wanneer jij het nodig hebt om je beter te voelen. 

Samen met patienten werken we aan RelieVR, om iedereen met pijnklachten wereldwijd te kunnen helpen.

Over RelieVR

RelieVR is een software die je doorloopt in een draadloze Virtual Reality headset. RelieVR is gebouwd door patiënten, pijn experts en digitale ontwikkelaars waarin je op een interactieve en uitdagende manier de controle over je pijn terug krijgt.

 

Waarom is RelieVR zo belangrijk?
Leren met pijn om te gaan en leren hoe pijn werkt is ontzettend waardevol. In richtlijnen voor chronische pijn komt dit steeds naar voren, maar helaas wordt het in Nederland weinig toegepast. Met RelieVR kun je, eventueel naast je behandeling, jezelf hier in ontwikkelen op een leuke en interactieve manier. Hiermee kan RelieVR een alternatief zijn voor medicatie, of kun je het inzetten als je medicatie zou willen verminderen. RelieVR kan thuis worden gespeeld of bij je behandelaar.

 • Een thuisoplossing voor chronische pijn, gemaakt door experts en patiënten
 • Een middel zonder de bijwerkingen van medicatie
 • Gemakkelijk in gebruik
 • Je kunt zelf bepalen wanneer en hoe vaak je het gebruikt

Onderzoek & Ontwikkeling

 • 67% van de patiënten ervaart na het spelen minder pijnklachten
 • Gebruikers geven het een 9 voor speelplezier
 • RelieVR krijgt een 8 voor gebruiksgemak
 • 63% ervaart meer gevoel van controle over de pijn na het afzetten van de headset
 • 78% begrijpt beter waar de pijn vandaan komt
 • RelieVR wordt op dit moment ontwikkeld en is in 2019 beschikbaar

Veelgestelde vragen

 • Zeker, om als behandelaar RelieVR te gebruiken in je eigen praktijk kun je de licentie aanschaffen en patiënten de toepassing laten doorlopen in je eigen praktijk.

 • Je krijgt een licentie waarmee je de applicatie kunt downloaden in de Oculus store. De licentie kan te allen tijde opgezegd worden. Met de licentie krijg je automatisch toegang tot de nieuwste versies.

 • Ja, zeker. Er worden demo dagen georganiseerd waar je RelieVR uit kunt proberen. Als je in het contactformulier je interesse voor een demo aanvinkt, zullen wij contact met je opnemen voor de opkomende demo dagen.

 • Ja. Na het kopen van een licentie, kun je RelieVR downloaden op de Oculus Go. 

 • Je kunt met RelieVR aan de slag wanneer je wilt. Je kan het gebruiken voor het slapen gaan om te ontspannen of wanneer je pijn ervaart. Daarnaast kan RelieVR overal mee naartoe genomen worden.

 • Nee, we hebben RelieVR op zo’n manier ontwikkeld dat iedereen de applicatie kan installeren en doorlopen. Voor het opstarten en instellen van de Oculus Go hebben we tutorials gemaakt.

 • De applicatie is bedoeld voor iedereen die pijnklachten ervaart.

 • Voor vragen kan het contact formulier ingevuld worden.

Ervaringen van anderen

 • Actief bezig zijn met pijn op een positieve manier geeft mij echt het gevoel dat ik mijn pijn de baas ben.

  Mevr. A
  chronische pijn patiënt
 • Bij het derde gedeelte heb ik merkbaar veel pijnreductie. Als ik dit speel weet ik ook dat mijn pijn in de tijd erna minder hevig is.

  Dhr. S
  chronische pijn patiënt
 • Ik zou willen dat iedereen hier toegang tot krijgt. Leren om beslissingen te maken die een positieve invloed hebben op je gevoel als je pijn hebt.

  Dhr. S
  chronische pijn patiënt
 • Naast dat het leerzaam is en uitdaagt, vind ik het zo goed dat het leuk is om te doen en het in mijn eigen dagritme past. Plezier is voor mij een belangrijke beloning en dat haal ik hier telkens weer uit.

  Mevr. A
  chronische pijn patiënt
 • Voor mij is RelieVR een manier om te ontsnappen aan mijn pijn. Het werkt voor mij als ik thuis ben en dat is meer dan wat ik tot nu toe heb geprobeerd.

  Mevr. B
  chronische pijn patiënt

Contact

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkeling van RelieVR of heeft u een vraag? U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen of u kunt het contactformulier invullen.

 

 • Louis Zantema

  Louis Zantema is GZ-psycholoog en werkt dagelijks met patiënten die lijden aan chronische pijn. De expertise van Louis is uitgebreide kennis op het gebied van chronische pijn, en hoe pijn door psychologische strategieën kan verminderen. 

 • Margryt Fennema

  Margryt Fennema is gezondheidswetenschapper en digitaal zorginnovator en weet daarmee precies wat er nodig is om een innovatie te ontwikkelen die goed werkt en makkelijk in gebruik is. 

Contact

Welk contact wenst u met RelieVR?
Heeft u een voorkeur hoe wij contact met u opnemen?

Privacy statement

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie, die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Waarom gebruikt Fennema & Zantema uw persoonsgegevens
Bij het gebruik van het aanvraag- of contactformulier op onze website of het aanmeldingsformulier waarmee uw interesse aangeeft voor RelieVR bij Fennema & Zantema vragen wij u om persoonsgegevens. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

 • Een eventueel bezoek aan de door u gekozen locatie te kunnen maken
 • De aanmelding van u of uw bedrijf in behandeling te nemen
 • Een contract voor levering van RelieVR met u af te sluiten
 • U een offerte aan te bieden en/of algemene voorwaarden toe te sturen
 • Om indien van toepassing facturen te sturen
 • Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt

Ook gebruiken wij uw gegevens voor activiteiten die de bedrijfsvoering ondersteunen. En om u te informeren over onze activiteiten.

De persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verkregen en verwerkt. Of zo lang als nodig is aan verplichte informatie voortkomend uit wettelijke bepalingen.

Wijzigingen 
De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast. Bijvoorbeeld door wetswijzigingen.

Beveiliging 
De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Naast het beveiligen van systemen, hanteren we een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten. Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Fennema & Zantema niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin de gegevens van u zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben. Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wat doen we met cookies?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij maken op deze website gebruik van 3 cookies:
1. Functionele cookie ; een cookie die controleert of de gebruiker Javascript ingeschakeld heeft;
2. Analytics cookie; om metingen uit te voeren, de IP-adressen van gebruikers worden geanonimiseerd, conform AVG;
3. YouTube cookie; benodigd voor het afspelen van de video op de homepage. De informatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt? 
Uw gegevens waar wij verantwoordelijk voor zijn, worden intern verwerkt. Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van het contract voor plaatsing en u ons hiervoor uw schriftelijke toestemming heeft gegeven of indien dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is.

Inzage in uw gegevens, rectificatie en gegevenswissing
Wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? U heeft recht van inzage van uw gegevens.

U heeft recht om gegevens te rectificeren al s uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrijft door ons zijn verwerkt. Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

U heeft recht op gegevenswissing indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden.

Vragen en klachten
Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over dit privacy statement of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u ons uw vraag stellen via het e-mailadres info@painrelievr.com
Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht melden aan info@painrelievr.com

Dit privacy statement is opgesteld op 1 augustus 2018.

We use cookies on this website.